fbpx
Reklama
Home Ekonomija NSZ raspisala javni poziv za realizaciji programa „Moja prva plata”

NSZ raspisala javni poziv za realizaciji programa „Moja prva plata”

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) objavila je danas poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata” koji je dostupan na sajtu NSZ, sajtu Moja prva plata i dnevnim štampanim medijima.

U program je planirano uključivanje 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva i nalaze se na evidenciji nezaposlenih NSZ.

Program „Moja prva plata” se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od devet meseci.

Tokom trajanja programa NSZ isplaćuje novčanu naknadu u iznosu od 20.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 24.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou.

NSZ takođe, uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, za mlade uključene u ovaj program.

Prva faza realizacije programa je namenjena isključivo poslodavcima, koji se do 25. septembra prijavljuju na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Druga faza realizacije programa je namenjena nezaposlenima, koji će se od 1. do 15. oktobra prijavljivati na sajtu mojaprvaplata.gov.rs.

U trećoj fazi programa poslodavac će od 16. do 31. oktobra, izabrati kandidate.

Кonačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs počev od 1. do 7. novembra.

Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora NSZ, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa, od 8. novembra do 7. decembra ove godine.

Program se sprovodi kod poslodavca u privatnom ili javnom sektoru, a prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih opština.

Program treba da omogući mladima bez radnog iskustva da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad kako bi povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Izvor: Danas