Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) Srbije raspisala je danas 12 javnih poziva putem kojih će, kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima, u mere aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini biti uključeno više od 23.000 lica, a za ove namene planirano je izdvajanje od 7,75 milijardi dinara.

Dodatna sredstva za finansiranje mera aktivne politike zapošljavanja biće obezbeđena i od strane lokalnih samouprava, kako kroz zajedničko finansiranje sa NSZ, tako i kroz samostalno finansiranje, uz tehničku podršku NSZ, objavila je NSZ.

Kao i prethodnih godina, kako je istaknuto, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama nezaposlenih građana u koje spadaju: mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, lica bez završenog srednjeg obrazovanja i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, stariji od 50 godina, Romi i Romkinje, osobe sa invaliditetom (OSI), korisnici novčane socijalne pomoći, lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci i žrtve porodičnog nasilja.

Većina javnih poziva biće otvorena do 29. novembra, dok je rok za podnošenje zahteva za pojedine mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar.

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 15. maja, dok je javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog na raspolaganju do 31. oktobra ove godine.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama NZS, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Sve informacije u vezi raspisanih javnih poziva biće dostupne na internet stranici www. nsz.gov.rs, putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama, kao i u svim organizacionim jedinicama NSZ.

Izvor: Danas

Reklame