Foto: rtcg
Reklame

Medijska i novinarska udruženja – NUNS, NDNV, ANEM, Lokal Press, AOM i Asocijacija medija, u saradnji sa Sindikatom „Nezavisnost“, uputila su Vladi Srbije predloge mera za ublažavanje negativnih posledica vanrednog stanja po ekonomski opstanak medija i zaštitu radnih prava novinara i medijskih radnika, kako bi se osigurao nesmetan protok informacija i potpuno i pravovremeno informisanje javnosti. 

U dopisu Vladi naglašeno je da se mediji trenutno suočavaju sa brojnim problemima, od nedostatka opreme i dezinfekcionih sredstava za bezbedan rad do dramatičnog umanjenja prihoda usled gubitka prihoda od reklama i prolongiranje rokova za sprovođenje projektnog sufinansiranja i drugih javnih konkursa.

„Zato je neophodno da državni organi predvide mere koje će ublažiti negativne efekte vanrednog stanja na rad medijskih kuća i novinara, a novinarska i medijska udruženja su predočila najhitnije mere koje se tiču bezbednosti na radu, radnih prava i ekonomske održivosti“. kaže se u saopštenju.

U saopštenju se naglašava da je veliki broj država već uveo mere za pomoć medijima i slobodnim novinarima i verujemo da će i Vlada Srbije pokazati razumevanje i uvažiti zahteve medijske i novinarske zajednice.

Oni od vlade, izmedju ostalog, traže umanjenje ili oslobođenje od plaćanja doprinosa i poreza na zarade za vreme trajanja vanrednog stanja, zatim umanjenje ili oslobađanje od plaćanja poreza na dobit za vreme trajanja vanrednog stanja, oslobođenje od naplate komunalnih naknada i ostalih nameta gradova i opština, uključujući porez na imovinu, u vreme trajanja vanrednog stanja, a traže i uvođenje trajne mere oslobađanja plaćanja PDV-a.

Traže i isplatu novca prema ugovorima zaključenih putem javnih konkursa za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa u što kraćem roku, zatim potpunu obustavu naknada koje mediji plaćaju Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Regulatornom telu za elektronske medije (REM), Emisionoj tehnici i vezama (ETV), organizaciji muzičkih autora Srbije SOKOJ, organizaciji proizvodjača fonograma Srbije OFPS i organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora PI, u vreme trajanja vanrednog stanja.

Zatražili su i formiranje posebnog fonda za pravovremeno i istinito izveštavanje o vanrednom stanju, kao i borbi protiv dezinformacija, zatim podsticajne mere koje će društveno odgovorna lica i firme stimulisati za ulaganja u lokalne medije, kao i nekoliko mera za zaštitu radnih prava novinara i medijskih radnika.

„U ovom trenutku, mediji se suočavaju sa dramatičnim umanjenjem prihoda usled gubitka prihoda od reklama i drugih poslovnih prihoda, sa nelikvidnosti i problemima u naplati potraživanja, sa odlaganjem ili prolongiranjem rokova za sprovođenje projektnog sufinansiranja ili drugih javnih konkursa, a u posebno teškoj situaciji su lokalni mediji i slobodni novinari“, navodi se u pismu upućenom Vladi.

Zatražili su i obezbeđivanje zaštitne opreme za medijske radnike, koji svoj posao obavljaju i tokom trajanja pandemije, kao i da se omogući učešće na konferencijama za medije i putem onlajn platformi sa mogućnošću postavljanja pitanja.

„Veliki broj država je već uveo mere za pomoć medijima i slobodnim novinarima te smatramo da će i naša država pokazati razumevanje i uvažiti zahteve medijske i novinarske zajednice i uvideti važnost postojanja profesionalnih medija u ovakvim okolnostima“, poručuje se u pismu.

Mere su zajednički predložili Asocijacija onlajn medija, Asocijacija medija, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Granski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost.