Reklame

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, starosna granica za odlazak u penziju žena se od 1. januara 2019. pomera za šest meseci. Žene u penziju mogu sa navršene 62 godine i šest meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Od 1. januara 2019. godine, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu 2015. godine, pomera se starosna granica za odlazak u penziju za žene za šest meseci.

Žene koje ispunjavaju uslove za penziju po propisima koji važe u 2018., moraju da prestanu da rade najkasnije do 30. decembra ove godine, i da lično ili preporučeno poštom podnesu zahtev za penzionisanje do 31. decembra.

Podnošenje zahteva posle tog datuma podrazumevaće primenu uslova koji važe u 2019.

Pitali smo naše sugrađane i sugrađanke šta misle o pomeranju starosne granice i odlasku penzije uopšte.

Olivera Milanović: Ja sam penzioner duže vreme

„Mislim da to nije dobro. Ja sam penzioner već duže vreme, ali to je njihova odluka kako će to da rešavaju. Šta mi tu možemo.“

Anita Jovanović: Kako će mladi do iskustva?

„Mislim da to nije dobro, jer mladi nigde ne rade, niti mogu do posla. Evo, prvo ja nemam posao. Kada ću doći do posla i do radnog iskustva? Treba ranije da se ide u penziju.“

Perislav Prangadžijević: To nije normalno!

„To nije normalno! Kao prvo, u Srbiji nema zaposlenja. Kao drugo, ljudi su sve slabijeg zdravlja. Ko će uopšte da doživi penziju ako se tako nastavi?“

Milorad Mladenović: Supruga kasnije u penziju

„Ja sam već penzioner. Mojoj supruzi je falilo još godinu dana da ode u penziju. Sada sa ovim produženjem trebaće joj još više. Šta reći.“

Nenad Božinović: Sramota!

„To je sramota. Žena od 65 godina je starica koja ne može ni u kući ništa da radi. Evo moja žena ima 61 godinu, ne može u penziju još 4 godine, a već 2 godine je nesposobna za rad. Do 58 godina maksimalno, a to isto važi i za muškarce.“

Marina Veljković: Nije dobro

„Užas. To nikako nije dobro!“

Mirjana Ceković: Daleko je penzija

„Teško je to. To je besmislica. Kako idu ta povećanja, ja neću još 10 godina otići u penziju. Ja imam dovoljno godina radnog staža, ali ne i dovoljno godina starosti. Bez posla sam već 15 godina, evo prodajem med. Ali, od toga mi ne ide staž.“

Sonja Aleksić: Odlično!

„Pa, to je odlično. Super.“

Sava Smailović: Odluka je loša!

„Mislim da je ta odluka loša, s obzirom na to da su uslovi rada, kako kod žena, tako i kod muškaraca, sve lošiji. Sve je to ranije bilo bolje, sada su radnici izrabljeni, rade bez dana odmora. Sve je to veoma pogubno po ljude, po njihovo fizičko i psihičko zdravlje. Radnici su izrabljeni daleko pre šezdesete.“

Ljubinka Đorđević: I ne mislim o tome

„Ja i ne razmišljam o tome.“