foto: printscreen youtube t1

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić saopštio je putem društvene mreže fejsbuk da je Grad Zaječar, potpisivanjem ugovora o donatorstvu sa firmom “HEINEKEN-Srbija”, kao društveno odgovornom kompanijom, raspisao tender, završen ovih dana, za rekonstrukcuju Beogradske ulice i dela ulice Železničke i izgradnju atmosferskog kolektora.

Kako Ničić kaže, na tenderu je ovaj posao, u vrednosti od blizu 24.000.000-dinara, dobilo preduzeće “STRABAG” d.o.o , i očekuje se da radove započne u narednih desetak dana, a da isti završe u roku od 45 radnih dana.

„Predviđeno je da u ovom roku bude kompletno urađena nova podloga saobraćajnice (od sitnije i krupne kamene drobine ukupne debljine 55 cm) te presvlačenje duplim asfaltnim slojem (4+6=10 cm). Takođe su, sa obe strane ulice, širine 8 metara, predviđeni trotoari (promenljive širine), popločani behaton pločama ispod koje će biti kamena drobina debljine 25 cm“. kaže Ničić.

On ističe i to da će se ukupno rekonstruisati nešto više od 330 metara saobraćajnice i izgraditi 165 metara, nove, atmosferske kanalizacije (12 betonskih šahti i 48 slivnika na obe strane ulice).

„Ova atmosferska kanalizacija (profila f/400 i f/500 mm) prikupljaće vodu sa površine od 11.137 m2 ulica, trotoara i drugih javnih površina. Projektom je predviđen i separator ulja i masti kapaciteta 200 l/sek“.- kaže on.

Ničić ističe i to da je ovaj projekat samo prva faza dok će u drugoj fazi, tenderom koji se raspisuje u martu 2021.god., izvršiti kompletna rekonstrukcija ulice Železničke do Kotlujevačkog mosta, sa novom javnom rasvetom.

Reklame