Reklame

U okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u 2018. godini, danas su u velikoj sali Gradske uprave u Zaječaru dodeljeni ugovori o samozapošljavanju i novozapošljavanju.

Svečanoj dodeli ugovora prisustvovali su gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Zoran Martinović.

Osvrćući se na nezaposlenost, kao jedno od gorućih pitanja svake lokalne zajednice, gradonačelnik Zaječara izjavio je sledeće:

„Na nivou regiona smanjena je stopa nezaposlenosti za 12,8 procenata, znači ne na 12,8 već za 12,8 procenata, u ovoj 2018. godini, a na nivou grada Zaječara za 15,3%. To je podatak koji smo dobili od naše filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Moram da vam kažem da na taj procenat broj onih koji, nažalost, odlaze, uopšte ne utiče, oni se ne odjavljjuju, najveći broj njih, 90 posto njih se ne odjavljuje sa biroa.

Oni odlaze na te poslove tako što ostaju prijavljeni na birou, tako da na ovu cifru to veoma malo utiče, možda u nekom malom procentu od 1 do 2 procenat, reč je o realnom smanjenju nezaposlenosti.“

Povodom ove izjave obratili smo se filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Zaječaru sa zahtevom da nam dostavi preciznije podatke o nezaposlenosti u Zaječaru i regionu.

Ukupan broj lica na evidenciji NSZ Filijale Zaječar je 10.398, a broj lica na evidenciji u Gradu Zaječaru je 5.381 što čini 51,8% ukupnog broja lica na evidenciji.

Na evidenciji NSZ Filijale Zaječar za Grad Zaječar 30.11.2017 godine bilo je 6.356 lica, 30.11.2018 godine na evidenciji NSZ Filijale Zaječar za grad Zaječar nalazi se 5.381 lice, što je 975 lica manje ili 15,3%.

Na evidenciji  NSZ Filijale Zaječar  30.11.2017. godine bilo je 11.922 lica, a 30.11.2018. godine bilo je 10.398 lica, što je za 1.524 lica manje ili 12,8%.

U proteklih godinu dana ( zaključno sa 20.12.2018 godine ) sa evidencije NSZ za Grad Zaječar je zbog neredovnog javljanja brisano 1.052 lica. Prestanak  vođenja evidencije zbog drugih razloga  (penzija, preseljenje, lice sa samo odjavilo) nastupio je kod  312 lica.

Prestanak vođenja evidencije zbog zasnivanja radnog odnosa nastupio je kod 1963 lica u Gradu Zaječaru, pri čemu je: 1001 lice zasnovalo radni odnos na određeno vreme, 423 na neodređeno vreme, a 539 lica je angažovano po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Kada se svi pomenuti podaci uzmu u obzir, kao i činjenica da mnoga nezaposlena lica uopšte i nisu prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, stiče se utisak da podaci o smanjenju nezaposlenosti, kako na nivou grada, tako i na nivou regiona, nisu baš tako ružčasti, kako se na prvu loptu čini.

Ostaje da se nadamo da će naredna godina doneti boljitak i realno, značajno smanjenje nezaposlnosti u našem gradu, ne ono uzrokovano odlaskom preko granice, već ono uzrokovano otvaranjem novih radnih mesta u našem gradu.