„Zaječar je u nemilosti grupe koje ostvaruje svoje lične interese. Jedino što su uradili to je da su našli mesto za svoje supruge, svoje roditelje i kumove, zaposlenje u javnim ustanovama ili  u nekim državnim preduzećima.“

Građanski pokret „Pobeda za naš grad – Dr Nenad Ristović“ održao je danas svoju prvu konferenciju za medije.

Dr Nenad Ristović, u svom obraćanju, istakao je da su oko pokreta „Pobeda za naš grad – Dr Nenad Ristović“ okupljeni oni ljudi koji nemaju rezervni grad i koji žele da žive u ovom gradu i da žive zajedno sa ovim gradom.

Svakoga dana nas je sve manje, sve manje je onih koji ovde žive, sve manje onih koji ovde rade. Sve više je onih koji žele da našu mesto za bolji život na drugoj strani.“ – istakao je Dr Nenad Ristović na početku obraćanja

Prema rečima Dr Ristovića Građanski pokret „Pobeda za naš grad – Dr Nenad Ristović“ boriće se protiv svake stranke, pokreta, grupe ljudi, koja se krije iza stranačkih obeležija i kao primarni cilj svoga funkcionisanja i postojanja ima ostvarivanje ličnih interesa za sebe i svoju grupu.

Kao jedan od glavnih problema istaknut je problem dugovanja grada:

„Ono što muči naš grad je dužničko ropstvo u koje nas je vlast od 2004. godine do danas dovela.“ – rekao je Ristović

Osvrćući se na otpis duga Direkcije za izgradnju Dr Nenad Ristović istakao je:

„U redu je tražiti otpis duga. Neprincipijelno je ne izaći pred građane i reći ko je taj dug napravio – koliki deo su kamate, a koliki glavnica. Ne može se tražiti otpis duga, a da ne postoji nikakav plan, a pošto ova vlast postoji dve godine – plan ne postoji!“

Prema rečima lidera Pokreta građana „Pobeda za naš grad – Dr Nenad Ristović“ sadašnja vlast nije doprinela poboljšanju kvaliteta života Zaječaraca, već se uspesi iste mogu meriti samo dostignućima kojima je stečena lična korist:

„Jedino što su uradili to je da su našli mesto za svoje supruge, svoje roditelje i kumove, zaposlenje u javnim ustanovama ili  u nekim državnim preduzećima. Zaječar je u nemilosti grupe koja ostvaruje svoje lične interese.“ – naglasio je Dr Nenad Ristović

Tokom konferencije više reči bilo je i o upravljanju budžetskim sredstvima, kao i o dugovanju grada prema Republičkoj direkciji za robne rezerve.

„Dana 14.01.2010. godine hiljadu tona mazuta preneto je sa grada na firmu Toplifikacija Moravia Zaječar. Vrednost je 44.380.000 dinara. Kamata je obračunavana prema eskontnoj stopi Narodne banke Srbije. Za svega pet meseci plaćena je kamata u ukupnom iznosu od 4.700.000 dinara!“ – dodao je Ristović

U svom obraćanju Dr Nenad Ristović osvrnuo se i na nedavnu investiciju Javnog komunalno stambenog preduzeća „Zaječar“, koje je iz sopstvenih sredstava kupilo kotlarnice. Prema Rečima Ristovića predviđeno je da ovakve investicije budu finansirane iz budžeta, a ne na ovaj način.

„Tri stotine hiljada evra izdvojeno je iz budžeta za „Timok Održavanje“ koje nije proizvelo ni kilogram sečke, a JKSP kupuje kotlarnice iz sopstvenih sredstava. Ukoliko dođe do stečaja one će biti imovina preduzeća i ući će u stečajnu masu, pa ćemo po treći put kupovati kotlarnice.“

Otpis dugova, onaj koji je sproveden, i onaj koji je u najavi, prema rečima Dr Nenada Ristovića ne predstavlja ništa više od pokušaja da se otpisom stvori utisak da je učinjeno nešto za ovaj grad i pokušaja da se za narednu godinu projektuje normalan budžet.

Sadašnja vlast nije nova vlast, to je samo vlast koja se krije iza drugih simobla, iza druge partije, zastave, a pri tome radi sve ono što je radila do 2012. i malo gore!“ – rekao je Dr Nenad Ristović

Prema rečima Dr Nenada Ristovića za nagomilane probleme Zaječara postoji rešenje:

„Predlog je jednostavan. Morate se skloniti, ovaj grad moraju voditi stručni, sposobni, pošteni ljudi koji znaju i koji su u životu nešto uradili i svorili, a ne trčali iz jedne u drugu stranku.“

Na kraju konferencije Građanskog pokreta „Pobeda za naš grad – Dr Nenad Ristović“ bilo je reči i o mogućoj saradnji sa ostalim pokretima i strankama koje deluju na zaječarskoj političkoj sceni. Dr Nenad Ristović istakao je da neće biti saradnje sa onima koji su se krili iza stranačkih obeležija u cilju sticanja lične koristi:

Sa takvim ljudima nikada nećemo sarađivati!“ – zaključio je Dr Nenad Ristović