Signalizacija u haosu

Znak kojim se vozači upozoravaju da je zabranjeno skretanje nedavno je konačno postavljen u ulici 7. septembra. Znaka više od godinu dana nije bilo. U gotovo isto vreme, znak koji vozače koji se kreću iz suprotnog smera upozorava na zabranu skretanja pomeren  je.

 

Kumanovska ulica je jednosmerna, pa tako postoji zabrana skretanja u Kumanovsku ulicu za vozače koji se ulicom 7. septembra. Tokom 2020. znak koji o ovoj zabrani upozorava vozače koji se kreću ulicom 7. septembra u smeru ka Vašarištu – uklonjen je, usled čega su se vozila često kretala zabranjenim smerom.

Nakon skoro godinu dana znak je konačno postavljen.

Znak konačno postavljen, foto: Glas Zaječara

Gotovo istovremeno znak koji o postojanju zabrane upozorava vozače koji se ulicom 7. septembra kreću iz pravca Vašarišta vandali su pomerili, i sada ne obavlja svoju funkciju zbog čega su u opasnosti vozači koji nesvesno skreću ka zabranjenom smeru. Znak je, ranije, bio uredno postavljen.

Većina vozača ne vidi znak i skreće ka zabranjenom smeru

Ovo može biti kobno, jer vozaču znak postaje vidljiv tek onda kada je već započeo sa skretanje, i to samo ako obrati pažnju na retrovizor.

Znak je okrenut naopako

Saobraćajna signalizacija u ovom delu grada već duže vremena je u haosu. Nažalost, na primeru se vidi da se prosečno vreme reakcije nadležnih organa meri mesecima, pa samo ostaje da se nadamo će reakcija uslediti pre nego što neko nastrada.

 

Reklame