Narodna stranka Zaječar, foto: Glas Zaječara

Gradski odbor Narodne stranke u Zaječaru ističe da posle neuspelog pokušaja da provuče usvajanje Elaborata o ceni tehničke vode pod nazivom „pogodne za piće u svrhu navodnjavanja“, gradska vlast predvođena SNS-om, u saradnji sa rukovodstvom JKP „Vodovod“ Zaječar, na perfidan način pokušava da na narednoj sednici gradske skupštine ovo isto uradi, ali tako što će promeniti Odluku o snadbevanju vodom za piće i to na potpuno nezakonit način.

Kako oni kažu, članom 72. Zakona o vodama, precizno je definisano za šta se mogu koristiti vode pogodne za piće, a u stavu 2., kaže se „Vode koje su planom upravljanja vodama određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe, izuzev za gašenje požara…“, zatim se u kaznenim odredbama istog zakona, (čl. 211, stav 3) kaže „Novčanom kaznom od 500.000 dinara do tri miliona dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako vodu određenu za piće koristi suprotno odredbi člana 72. stav 2. ovog zakona“.

“Takođe se u obrazloženju Odluke o izmeni i dopuni Odluke o snadbevanju vodom za piće na teritoriji grada, navodi još jedna laž: „…u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i preciznim definisanjem nekih odredaba u delu obavljanja delatnosti snadbevanja vodom, a u vezi ukazane potrebe da Preduzeće preko distributivne mreže isporučuje do krajnjih korisnika tehničku vodu pogodnu za piće u svrhu navodnjavanja“”.

Prema njihovim rečima ovo je potpuna izmišljotina jer Zakon o komunalnim delatnostima član 2 ne predviđa vodu za navodnjavanje kao komunalnu delatnost, niti navodnjavanje kao delatnost od opšteg interesa.

“Koliko je ovo tačno može se videti i iz istog obrazloženja u prvom pasusu gde se navodi: „Kako bi se u normativnom smislu JKP „Vodovod“ Zaječar omogućilo da vodu za piće koju disrtibuira svojim sistemima, isporuči i proda krajnjim korisnicima i za svrhu navodnjavanja, čl. 42, stav 1, tačka 5 važeće odluke o snadbevanju vodom za piće na teritoriji Grada Zaječara, briše se i dodaje novi član 42a“. Kako je moguće da se u jednom pasusu istog obrazloženja kaže da će vodovod da isporučuje do krajnjih korisnika tehničku vodu pogodnu za piće u svrhe navodnjavanja, a u drugom kaže da će vodovod vodu za piće koju distribuira svojim sistemima, isporuči i proda krajnjim korisnicima i za svrhu navodnjavanja”, pitaju se iz Narodne stranke u Zaječaru.

Kako oni tvrde ovo je “očigledna namera da se odbornici Skupštine Grada Zaječara dovedu u zabludu i da daju saglasnost da se voda za piće prodaje povlašćenim korisnicima po ceni nepostojeće tehničke vode”.

Oni ističu da se dalje, briše u članu 42. stav 5 važeće odluke o Vodovodu koji glasi: „Zabranjeno je koristiti vodu iz gradskog vodovoda za poljoprivredne svrhe, odnosno zalivanje povrća, voća i dr.“, a uvodi se novi član 42 a, koji glasi: „Preduzeće može preko distributivne mreže da isporučuje do krajnjih korisnika tehničku i vodu pogodnu za piće u svrhe navodnjavanja“.

“Znači, cevovod koji se koristi za distibuciju vode može se koristiti i za tehničku vodu”, kažu iz Narodne stranke.

Takođe oni kažu da u odluci o osnivanju JKP „Vodovod“ Zaječar u ciljevima osnivanja, čl. 3. piše: „Javno komunalno preduzeće osniva se radi obezbeđivanja uslova za snadbevanje vodom za piće krajnjih korisnika, kao i pružanje usluga prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda“.

“Nigde se ne spominje da je navodnjavanje jedan od ciljeva JKP „Vodovod“ Zaječar”, objašnjavaju oni.

Oni takođe ističu da u odluci o određivanju komunalne delatnosti, član 3. se kaže da: „Kvalitet vode distribuiran sistemima JKP „Vodovod“ Zaječar za svrhu navodnjavanja može biti kako u skladu tako i van graničnih vrednosti propisanih Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti za piće“.

“Kako se može dozvoliti da u distributivni sistem koji služi za transport vode za piće uđe voda koja ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti za piće??? Obaveza vodne inspekcije je da u tom slučaju isključi kompletno vodosnadbevanje svih korisnika dok se posle 3 uzastopne analize ne dokaže da voda po svim parametrima odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Drugo, ovo je još jedna prevara jer ne postoji nikakva voda, a da je izašla iz pogona za proizvodnju vode za piće u JKP „Vodovod“ Zaječar, a da ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Pominje se nekakav višak vode za piće koji takođe ne postoji jer sva voda prelazi preko određenih tretmana i postaje voda za piće. Zašto bi nekakav „višak“ vode bio usmeren baš za navodnjavanje i to baš po ceni koja je daleko niža od realne, odnosno 30 din/m3. Zašto tu vodu ne bi koristila i domaćinstva??? Sve je ovde i suviše očigledno”, ističu oni i dodaju:

“Sada se dolazi do suštine problema. Kao što je ranije već rečeno, pravi cilj promene Odluke o vodovodu kao promena cene vode iz gradskog vodovoda je da se omogući povlašćenim korisnicima da vodu za piće, kojom će navodnjavati svoja imanja, dobiju po ceni daleko manjoj od troškova proizvodnje te vode. U tom slučaju bi negativni saldo morao biti nekako nadoknađen, a jedini je povećanje cene vode za domaćinstva, pa bi građani finansirali navodnjavanje određenih površina povlašćenih potrošača. Ova teza se i sada dokazuje!!! U predlogu novog cenovnika za vode u izmeni programa poslovanja JKP „Vodovod“ Zaječar za 2023. godinu, predviđena je cena tehničke vode za pravna lica od 30 din/m3, što je za 8 din/m3 manje od prethodne cene, dok je cena vode za domaćinstva bez kanalizacije podignuta na 75 din/m3, što je za čak 15 din/m3 više u odnosu na prethodnu cenu koja je bila 60 din/m3. U predlogu cenovnika postoji i cena tehničke vode za stadione. Još jedna manipulacija. Ne postoji nikakva tehnička voda za stadione, već je to sirova (neprerađena) voda koja dolazi direktno iz akumulacije Grlište. Ponovo se napominje da JKP „Vodovod“ ima samo dve vrste vode: Vodu za piće i sirovu vodu, a ne postoji nikakva tehnička voda, niti se ona proizvodi u pogonima vodovoda”, kažu oni i dodaju:

“Pre svega, vodosnadbevanje građana je direktno ugroženo na ovaj nedomaćinski način, jer se izjednačava prioritet vodosnadbevanja vodom za piće građana i za potrebe navodnjavanja koje je isključivo komercijalna kategorija. Iz ovoga proizilazi da se upravljanje svim sistemima, uključujući i akumulaciju za vodosnadbevanje „Grlište“ dovodi u direktnu vezu i podređeno je nečijim privatnim interesima. Poslednja dešavanja prilikom nailaska poplavnog talasa na akumulaciji, nepravilnim postupanjem-neispuštanjem dela zapremine za prihvatanje poplavnog talasa (verovatno čuvanjem vode za „prioritetnog“ korisnika) i plavljenjem nizvodnog područja ugrožavajući pri tome ljudske živote i imovinu u ataru sela Grlište nakon toga govore u prilog prethodno navedenom”.

Prema njihovim rečima, ne postoji nikakav opravdan razlog da neko plaća nižu cenu vode za piće, bez obzira na njenu namenu, od cene koju plaćaju građani, sem ako to nije nečiji privatan interes.

“Sve ovo se možda ne bi dogođalo da je izabran direktor JKP „Vodovod“ Zaječar na legalnom konkursu, a na osnovu svojih kvaliteta, jer on ne bi dozvolio ovakvo urušavanje vodovoda. Pokušaj dobijanja cene za nepostojeću tehničku vodu je još jedan dokaz zašto gradska vlast SNS-a nije izabrala direktora najvažnijeg i najvrednijeg komunalnog preduzeća, već će i dalje pribegavati izboru vd direktora”, kažu iz Narodne stranke.

Oni dodaju da kao što se vidi iz svega navedenog, prekršen je zakon, čime je dovedeno u pitanje vodosnadbevanje građana, a odbornici Skupštine Grada Zaječara se dovode u vrlo nepovoljan položaj, jer treba da donesu nove odluke koje su u suprotnosti sa zakonom, a samim tim štetne po sve građane.

“Gradski odbor Narodne stranke u Zaječaru posebno ističe direktnu i indirektnu odgovornost gradonačelnika Zaječara Boška Ničića, predsednika Skupštine Grada Zaječara, Stefana Zankova, zamenika gradonačelnika Vladimira Videnovića kao i poslanika SNS-a Nenada Ristovića”, ističu oni i dodaju:

“Na kraju, kao odgovorni ljudi apelujemo na sve odbornike da spreče donošenje ovih i ovakvih protivzakonitih odluka kojim se uništava njvrednije i najznačajnije gradsko preduzeće koje su naši preci iz samodoprinosa stvarali”.

Reklame