Narodna stranka Zaječar, foto: Glas Zaječara

Pravni tim „Narodne stranke“ u Zaječaru obratio se saopštenjem o postupanju JKP „Zaječar parking“ koje je prema njihovim rečima u suprotnosti sa javnim interesom.

Saopštenje prenosimo u celosti:

„Poštovani GRAĐANI Zaječara,
Ovih dana, veći broj građana Zaječara suočen je sa prinudnom naplatom za neplaćene
dnevne karte za parkiranje Javnom preduzeću “Zaječar parking“, ali sada za te neplaćene
obaveze više ne duguju ovom javnom preduzeću, nego izvesnoj firmi JN&AN iz Paraćina, i te neplaćene obaveze koštaće ih nekoliko puta više!???!

Do ovoga je došlo jer je JKP “Zaječar parking“ zaključio ugovor sa pomenutom firmom
iz Paraćina kojim ustupa svoja potraživanja, tj. prodaje deo svojih potraživanja ovoj firmi,
a onda ih ona prinudno naplaćuje od naših građana, kao i gostiju koji su posećivali naš
grad, ali uvećane za troškove angažovane advokatske kancelarije i troškove izvršenja.
S tim u vezi, pravni tim Narodne stranke u Zaječaru ima obavezu da građanima ukaže
na sledeće:

Ovakvo ustupanje potraživanja javnog preduzeća je svakako protiv javnog interesa,
interesa svih građana Zaječara, i protivi se osnovnim ustavnim načelima na kojima se
zasniva Republika Srbija.

Republika Srbija je, prema Ustavu, pored vladavine prava, zasnovana i na načelima
socijalne pravde, te su i javna preduzeća čiji su osnivači država ili jedinice lokalne
samouprave, prilikom obavljanja svoje delatnosti u obavezi da se uzdržavaju od postupanja
koja za posledicu imaju otežavanje ekonomskog položaja građana. Nadležni iz JKP “Zaječar
parking“ su očigledno rešili da zanemare ovu svoju obavezu.

Dalje, javna preduzeća su osnovana sa ciljem da pružaju usluge od javnog interesa,
radi zadovoljenja interesa svih građana jedne zajednice, a ovakvo postupanje JKP “Zaječar
parking“, predstavlja zloupotrebu prava na štetu građana, na štetu javnog interesa.
Logično bi bilo da JKP “Zaječar parking“, kome su ova potraživanja rezultat
redovnog poslovanja, ima u svojoj organizacionoj strukturi, kvalifikovane radnike koji bi
se bavili naplatom ovih potraživanja. Pa čak, ukoliko to ipak nije u stanju, trebalo bi da se
obrati za pomoć SVOM OSNIVAČU, GRADU ZAJEČARU, koji ima zakonsku obavezu da pomogne funkcionisanje preduzeća čiji je osnivač.

Grad Zaječar, ima gradsko pravobranilaštvo, preko kojeg je takođe mogla da se vrši naplata ovih potraživanja. Iako bi u tom slučaju građani platili radnje gradskog pravobranilaštva koje ono preduzima u postupcima naplate ovih potraživanja, taj novac bi završio u budžetu Grada Zaječara, a ne kao prihod privatnih firmi i angažovanih advokatskih kancelarija. Na taj način, JKP “Zaječar parking“ je posredno oštetio budžet Grada Zaječara, što je svakako protivno javnom interesu.

Pozivamo JKP “Zaječar parking“ da bez odlaganja prekine sa praksom ustupanja
potraživanja, na koji način se građani osiromašenog Zaječara dodatno opterećuju, te da se,
ukoliko u okviru svojih kapaciteta nema potrebne resurse radi obavljanja delatnosti zbog
kojih je osnovano, radi regulisanja nastale situacije obrati Gradu Zaječaru, kao osnivaču“.- kaže se u saopštenju Narodne stranke u Zaječaru.

advokat Goran Kalčević
advokat Igor Panajotović
advokat Vladimir Golubović