Reklame


Valentina Cvetković vanredni profesor Rimskog prava Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, održala je predavanje o životu Rimljana na kasnoantičkom lokalitetu Romulijana.

Na kasnoantičkom lokalitetu Feliks Romulijana u ponedeljak (20. juna) učenici petog i šestog razreda osnovne škole Hajduk Veljko u Zaječaru prisustvovali su predavanju prof. Valentine Cvetković o svakodnevnom životu Rimljana.

Predavanju je prisustvovalo više od 100 dece Osnovne škole Hajduk Veljko iz Zaječara sa nastavnicima istorije, geografije, građanskog vaspitanja.

Podsetimo, Valentina Cvetković je vanredni profesor Rimskog prava u Beogradu i u Novom Sadu i gostujući profesor Pravnog fakulteta u Sesariju u Italiji.

Reklame