Foto: Pixabay / Alexas_Fotos / ilustracija

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je, u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, od početka godine do 15. jula nasilnicima izreklo 14.218 hitnih mera, od čega je 4.282 mere privremenog udaljenja učinioca iz stana, dok je u 9.936 slučajeva izrečena mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj.

Imajući u vidu da je porodično nasilje jedan od najvećih društvenih problema koji zahteva snažne i efikasne odgovore svih državnih institucija, ali i celokupnog društva, Ministarstvo je kao jedan od prioriteta u radu postavilo prevenciju i suzbijanje porodičnog nasilja i pružanje zaštite i pomoći žrtvama.

Šef Odseka za prevenciju porodičnog nasilja MUP-a Stana Pantelić ističe da je važno da sve žrtve prijave nasilje, jer najveći broj žena koje su ubijene ove godine nikada nisu prijavile nasilje.

„U toku 2018. godine u okviru porodičnog nasilja ubijeno je ukupno 30 osoba, od čega su 23 žene, a samo u tri slučaja je bilo prijava policiji za nasilje u porodici. Zato apelujemo na sve žrtve i svedoke nasilja da prijave policiji ukoliko imaju saznanja o porodičnom nasilju, jer ukoliko se nasilje ne prijavi, policija ne može da reaguje, spreči nasilje i pruži adekvatnu pomoć žrtvama nasilja. Ovom prilikom pozivam sve građane da prijave nasilje u porodici na brojeve telefona 192 ili 0800 100 600, koji su dostupni 24 časa i besplatni, a građani prilikom prijava mogu ostati anonimni. Porodično nasilje se ne sme tolerisati, već se mora prijaviti“ objašnjava Pantelić.

Ona dodaje da je u najvećem broju slučajeva sredstvo izvršenja ubistva žena bio nož ili upotreba fizičke snage.

„Uočeno je da su ove godine žene u osam slučajeva ubijene nožem, sedam puta uz upotrebu fizičke snage, u tri slučaja je korišćen čvrsti predmet, a u četiri slučaja žene su ubijene vatrenim oružjem, od čega je čak tri oružja bilo u ilegalnom posedu. Takođe, u dva slučaja je utvrđeno da je došlo do propusta u radu policijskih službenika, zbog čega je Sektor unutrašnje kontrole, nakon izvršene provere, protiv policajaca podneo krivične prijave. Propusti u radu neće se tolerisati i biće adekvatno sankcionisani“ ističe Pantelić.

Prema njenim rečima, do kraja godine planirana je obuka novih policijskih službenika za postupanje i primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

„Do sada je obučeno 900 policijskih službenika, u skladu sa programom Pravosudne akademije, a očekujemo da još kolega prođe kroz ovaj program kako bi policija bila još efikasnija u postupanju prilikom porodičnog nasilja“ kaže Pantelić.

Izvor: MUP

Reklame