Zaječarska inicijativa je nedavno raspisala pozive za učešće u svojim programima, među kojima je  i program „Mladi u pokretu“.

 U okviru programa „Mladi u pokretu“, đački parlamenti iz Timočke krajine, kao i Svrljiga, Aleksinca, Paraćina i Ćuprije  mogu da konkurišu za maksimalni iznos od 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Cilj ovog programa je da se učenicima ponudi dodatna mogućnost za demokratsko i građansko obrazovanje i to kroz aktivnosti koje sami osmisle i realizuju. Do sada je kroz program ’’Mladi u pokretu’’ podržano preko 80 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.

Kroz ovaj program želimo da pomognemo đačkim parlamentima da:

  • Rade na jačanju aktivizma mladih i podstiču njihovu uključenost u procese donošenja odluka;
  • Razvijaju kulturu demokratije i inkluzivnog učešća u svojim školama;
  • Promovišu vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana među učenicima i širom

zajednicom;

  • Razvijaju kritičko razmišljanje mladih;
  • Edukuju druge učenike škole o demokratskim institucijama, vrednostima i procesima;

Predlozi projekata treba da uključe aktivnosti koje su u skladu sa ciljem i prioritetima programa, poput:

  • Javnih događaja (akcije, performansi, konferencije za medije, medijski nastupi…)
  • Medijskih aktivnosti (internet, društveni mediji, televizija, radio, štampani mediji…)
  • Kreativnih akcija (predstave, izrada grafita/murala, flash mob, video sadržaji…)
  • Različitih oblika neformalne edukacije (interaktivne radionice, seminari, debate, javne

rasprave…)

Kako se prijaviti?

 Zainteresovane organizacije mogu da pronađu sve informacije o ovom, ali i drugim konkursima  na internet stranici www.ziman.rs. Takođe, prijavljivanje se obavlja isključivo putem navedenog sajta, popunjavanjem on-line formulara.

Poslednji rok za prijave za „Mlade u pokretu“ je 1. februar 2022.

ZImanov program malih donacija realizuje Zaječarska inicijativa u saradnji sa Fondacijom Iskorak, uz podršku National Endowment for Democracy.

Reklame