Foto: stefan petrović
Reklame

Minulog vikenda na inicijativu predsednika MZ Vražogrnac u saradnji sa meštanima očišćen je centar sela Vražogrnac, pokošena trava i sazvan tim za sanaciju odvodnih kanala.

foto: stefan petrovic

Da je u slozi moć, 29. juna meštani sela Vražogrnac, udruženi očistili su centar sela, pokosili travu i sazvali tim za sanaciju odvodnih kanala.

Na Inicijativu predsednika MZ Vražogrnac izašli su na teren i održali radni sastanak.
Obišli su slivove tri potoka na potezu brda Jama koji bujičnim vodama ugrožavaju selo Vražogrnac.

foto: stefan petrovic

Dogovorena je izrada projektnog zadatka od strane inžinjera u penziji za bujične vode Đorđa Živanovića iz Beograda, a izlasku na teren su prisustvovali i predstavnici Delta Agrara kao i predstavnici odbora za vanredne situacije u selu Vražogrnac. Pored njih uključeni su i članovi saveta MZ i predsednik saveta MZ Slobodan Ilić kao i meštani sela.