Izvor: Ministarstvo finansija
Reklame

Ministarstvo finansija saopštilo je da je u cilju informisanja mladih koji imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć države u vrednosti od 100 evra, pokrenulo kampanju „Da klikneš od sreće“ pod sloganom „I ja sto dobijam isto“.

Vlada je predvidela novčanu pomoć za sve državljane Srbije od navršenih 16 do 29 godina, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu, na koju mogu računati u februaru.

S obzirom na to da je Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti kovid 19 danas stupio na snagu, svi državljani koji su do 13. januara napunili 16 godina imaju pravo na tu novčanu pomoć, odnosno svi koji pune 30 godina od 14. januara, pa do kraja godine.

Prijave za novčanu pomoć će trajati od 15. do 30. januara 2022. godine na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, najavilo je Ministarstvo finansija.

Nakon unošenja osnovnih ličnih podataka, biće zavedena prijava čiji će status moći da se proveri na portalu, a ukoliko državljanin nema račun u banci, potrebno je samo da izabere banku u kojoj će mu automatski biti otvoren namenski račun.

Nakon obrade prijave, prijavljeni državljanin će iznos novčane pomoći moći da podigne sa svog ili namenskog računa.

Primaocima novčane socijalne pomoći i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija novčana pomoć se uplaćuje bez podnošenja prijave.

Izvor: N1