Na današnjoj pres konferenciji, odbornik Miloš Stojadinović, iz “Možemo bolje”, kazao je da izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine za prošlu godinu, pokazuje da se Zaječar nalazi na visokom petom mestu u Srbiji po broju dana sa prekoračenim vrednostima PM 10 čestica.

On je kazao da je Srbija bila deveta u svetu, prva u Evropi, a da je naš grad na petom mestu u Srbiji po zagađenju.

“Zaječar ima iz referentnih vrednosti 196 smrti godišnje povezane sa respiratornim infekcijama, odnosno sa zagađenjem vazduha, a prosek Srbije je 175 smrtnih ishoda na 100.000 stanovnika. Naš grad ima 52.000 stanovnika, tako da ako se 175 podeli sa dva, dobijamo 77,5, a Zaječar ima 196”, objašnjava Stojadinović.

Stojadinović je kazao da zabrinjava to što u Zaječaru ne postoji merna stanica koja meri zagađenje u realnom vremenu.

“Mi nemamo način da obavestimo ljude, naročito one koji boluju od nekih resiratornih infekcija, kada je kritično i kada ne treba da izlaze iz kuće”, objašnjava on.

On dodaje da s obzirom da u Zaječaru nemamo zagađivače i da je tokom leta čist vazduh, a 122 prekoračena dana po broju PM čestica, govori da je svakog dana kada počne grejna sezona, vrednost PM čestica povećana.

“Svaki peti smrtni slučaj povezan je sa zagađenjem. Zamislite da je svako od tih ljudi bio obavešten kada je prekoračenje zagađenja, da može da zaštiti sebe i druge”, kaže Stojadinović.

Stojadinović je kazao da ako ne krenemo ništa da radimo, “posledice ćemo osećati jako dugo što kao ljudi korisnici vazduha, što zdravsveni sistem koji će imati više ljudi da leči od respiratornih problema”.

Reklame