Foto: Pixabay/Erdmann-Crew

Ove godine biće izdvojeno milion evra za inkluziju Roma i drugih marginalizovanih grupa u deset gradova i opština u Srbiji, čiji projekti budu izabrani, saopšteno je danas na konferenciji sa koje je upućen poziv za podnošenje predloga projekata na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva u visini od milion evra biće dodeljena u okviru projekta ,,Inicijativa za inkluziju 3″ koji organizuju Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa partnerima iz Srbije.

Cilj ovog projekta je da pruži podršku gradovima i opštinama Srbije da razviju inovativna i održiva rešenja za zapošljavanje marginalizovanih i teže zapošljivih grupa stanovništva, sa posebnim akcentom na stvaranje uslova za zapošljavanje povratnika iz zemalja EU – tražilaca azila, Roma i drugih marginalizovanih društvenih grupa, rečeno je na konferenciji.

Šef Odeljenja za ekonomsku saradnju Ambasade Nemačke u Beogradu Kristijan Šiling istakao je važnost teme inkluzije marginalizovanih grupa i naglasio da za Nemačku ona ima prioritet.

,,Nemačka vlada prati sve što radimo na tom planu i spremna je da pomogne“, izjavio je Šiling.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić podsetio je na nedavno usvojenu Strategiju zapošljavanja u Srbiji za period od 2021. do 2026. godine.

On je rekao da su ovom strategijom predviđene posebne mere za unapređenje položaja žena, mladih, osoba sa invaliditetom, korisnika novčane socijalne pomoći, kao i Roma i Romkinja, imajući u vidu njihovu zastupljenost i druge karakteristike koje ukazuju na nepovoljan položaj na tržištu rada.

Poziv će biti otvoren od 13. aprila do 5. maja, a potrebna konkursna dokumentacija nalazi se na sajtu Stalne konferencije gradova i opština.

Izvor: Danas

Reklame