foto: zoran radomirović

Meštani III Mesne zajednice nastavili sa sređivanjem putnog pravca Vukovarske ulice koja vodi ka hramu „SvetaTrojica“.

Volonteri su danas nastavili sa akcijom planiranih radova. Rađeno je na poravnanju putnog pravca, nasipavanje i rasplaniravanje ogrebanom asvaltnom masom od rekonstrukcije Šljivarskog puta kao i prokopavanje i saniranje kanala za odvođenje atmosverskih voda.

U akciji su učestvovali, meštani  III Mesne zajednice.

Program podržava i finansira Zaječarska inicijativa.