Vlada Srbije usvojila je danas regulatorni okvir kojim se pruža dodatna podrška oblastima turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja zbog otežanih ekonomskih uslova usled pandemije korona virusa.

Kako je saopšteno, privrednim subjektima iz tih oblasti biće omogućeno dobijanje kredita Fonda za razvoj za tekuću likvidnost i obrtna sredstva pod izmenjenim uslovima, koji podrazumevaju rok otplate do pet godina koji uključuje grejs period do dve godine.

„Ukupno trajanje kredita je do 24 meseca grejsa i do 36 meseci otplate, uz kamatnu stopu od 1 odsto na godišnjem nivou. Krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima, a maksimalan iznos za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti: za preduzetnike i mikro pravna lica do 20 miliona dinara, za mala pravna lica do 80 miliona i za srednja pravna lica do 180 miliona dinara“, stoji u saopštenju.

Najviši iznos odobrenog kredita može biti do 80 odsto ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju.

Ministar finansija Siniša Mali naveo je da je cilj tog paketa podrške što brže pokretanje privredne aktivnosti i ocenio je da će sektori turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja time dobiti veću likvidnost i mogućnost da efikasnije posluju.

„Razumevajući prirodu poslovanja u tim sektorima, i u razgovoru sa njima, došli smo do zaključka da je najvažnije da se produži rok otplate kredita i da imaju duži grejs period, kako bi imali više vremena da stabilizuju svoje poslovanje“, naveo je Mali.

Ministar privrede Goran Knežević naveo je da je teško pouzdano oceniti uticaj epidemije korona virusa na privredu Srbije, ali da je sasvim sigurno da su na najvećem udaru bili oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja.

„Vodili smo računa da maksimalno relaksiramo uslove kako bi, uz našu podršku, u što kraćem roku prevazišli posledice izazvane pandemijom korona virusa“, rekaoje ministar.

Izvor: Danas

Reklame