Ministar finansija Srbije Siniša Mali ocenio je danas kao „maliciozne“ tvrdnje dela medija o obaveznom plaćanju poreza svih državljana Srbije koji rade kod stranih poslodavaca u inostranstvu, i ukazao da to zbunjuje građane i istakao da nema potrebe da odjavljuju prebivalište u Srbiji.

Prethodno je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije danas već demantovalo tvrdnju medija da će državljani Srbije na privremenom radu u inostranstvu biti dužni da porez na prihode ostvarene kod inostranih poslodavaca plaćaju i u Srbiji, a ne samo u zemlji privremenog boravka.

Ministarsvo finansija je potom saopštilo je da se „propisi u pogledu oporezivanja zarada koje naši građani ostvare u inostranstvu nisu menjali od početka ovog veka. Ljudi koji rade i žive u inostranstvu znaju gde treba da plaćaju porez“, istakao je ministar Mali.

Objasnio je da su rezidenti Srbije obveznici poreza na zarade u Srbiji po osnovu zarada koje im isplaćuju strani poslodavaci u inostranstvu (tzv. gastarbajteri), ali se dvostruko oporezivanje ovih zarada otklanja u skladu s domaćim propisima, kao i po osnovu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

„Naši rezidenti uvek imaju pravo na poreski kredit po osnovu poreza koji je plaćen na zaradu koja im je isplaćena u inostranstvu, bez obzira na to da li Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbagavanju dvostrukog oporezivanja sa državom u kojoj je naš rezident ostvario zaradu.

S obzirom na to da je stopa poreza na zarade u Srbiji 10 odsto, po pravilu, pravo na poreski kredit će biti dovoljno da u potpunosti otkloni obavezu plaćanja poreza na zarade u Srbiji“, naveo je ministar.

Ukazao je da ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja predviđaju pravila koja sprečavaju mogućnost da gradjani Srbije imaju istovremeno rezidentstvo Srbije i države u kojoj su zaposleni.

Po pravilu, po tim ugovorima oni će imati rezidentstvo države u kojoj su zaposleni, što rezultira time da neće imati nikakvu poresku obavezu u Srbiji po osnovu zarada koje su ostvarili po osnovu rada u inostranstvu.

Dodatno, u jednom broju ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja predviđena je primena metoda izuzimanja za otklanjanje dvostrukog oporezivanja zarada koje rezidenti ostvare u inostranstvu, tako da ovi ugovori isključuju bilo kakvu mogućnost oporezivanja građana Srbije po osnovu zarada koje ostvare radom u državama sa kojima ima zaključen takav ugovor.

Ministar je istakao i da državljani Srbije zaposleni u inostranstvu nisu u Srbiji osiguranici obavezani socijalno osiguranje po osnovu zarade koje ostvaruju od tog stranog poslodavca.

„Dakle, za lica koja nisu osiguranici prema domaćim propisima kojima se ta oblast uredjuje, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje“, rekao je Mali.

Ministar je zaključio da shodno navedenom, državljani Srbije zaposleni u inostranstvu nemaju obavezu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade koju ostvare u inostranstvu kod stranih poslodavaca.

Izvor: Danas

Reklame