facebook.com

JKP „Timok-održavanje“ Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup Kafe-bara na bazenu, putem javne licitacije.

Kafe-bar na Gradskom bazenu za sezonu rada 2021.god. Početna cena zakupa je 300.000,00 din. sa PDV-om. Period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni u 2021. godini.

Učesnici na licitaciji su dužni položiti depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun 170-0030036087001-76. Zakupac je dužan da celokupan iznos zakupa izmiri do 30.09.2021. godine u jednakim mesečnim ratama.

Uslovi oglasa

Pravo učešća imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje tri godine u skladu sa zakonom. Učesnici na licitaciji su dužni poneti sa sobom:

1. Izvod iz APR-a
2. Dokaz o uplati depozita

Učesnici mogu biti samo pravna lica koja nemaju nikakva dugovanja prema JKP „Timok-održavanje“ Zaječar.

Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 08 do 15 časova. Licitacija će biti održana dana 14.06.2021. godine u prostorijama Sportske hale sa početkom u 12 časova. Licitacioni krug iznosi 10.000 din. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 430-660, ili lično u prostorijama Sportske hale.

Izvor: Temporadio

Reklame