Grupa je otvorena za prijem novih članica , kurs je besplatan a susreti grupe biće održavani svake druge subote u Dečijem Centru.

Dečiji Centar Zaječar je u saradnji sa Udruženjem Fenomena iz Kraljeva u proteklih 7 nedelja, organizovao kurs „Moć promene“. Susreti su se održavali subotom, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Dečijeg Centra Zaječar.

Kurs je činio ciklus radionica, zajedno sa časovima fizičke samoodbrane, a bio je namenjen devojkama srednjoškolskog uzrasta.

„Neke od tema kojima smo se bavile tokom Kursa bile su: Očekivanja, Potrebe i Prava devojaka, Sampoštovanje, Samopouzdanje, Socijalizacija i edukacija devojaka, Rodni stereotipi, Asertivno ponašanje, Osećanja, a promišljale smo i o mnogim drugim važnim temama“-rekla je Jelena Jovanović psihološkinja i psihoterapeutkinja.

Ovom prilikom je petnaestak devojaka imalo mogućnost da stekne veštine prepoznavanja sopstvenih emocija i potreba, veštine postavljanja granica, razumevanje obrasca moći i kontrole u vezama, ali i kako ih prepoznati i zaštititi se od nasilja u vezama.

„Cilj ovog kursa bio je osnaživanje mladih devojaka da preuzmu aktivnu ulogu u svom životu putem samopomoći. Tokom ovog kursa devojke su imale priliku i da savladaju osnovne tehnike samoodbrane i nauče kako ih mogu primeniti u svakodnevnom životu. Osim podrške unutar grupe, devojke su imale mogućnost da obave i individualnu konsultaciju sa voditeljicama Kursa, ali i da dobiju psihoterapijsku pomoć i podršku ukoliko im je to bilo neophodno“ kaže Jelna.

Najmotivisanije devojke dobile su priliku da znanje i veštine koje su stekle, primene i u digitalnoj kampanji protiv nasilja, dok su sve članice grupe svojim učešćem dale doprinos akciji obeležavanja “Šesnaest dana aktivizma”.

Zbog velikog interesovanja devojaka da nastave sa ovakvim načinom rada na sebi i unaprede kvalitet svog života, nakon završetka formalnog dela Kursa, u planu je i nastavak, sa ciljem da što veći broj devojaka dobije priliku da na ovaj način promišlja o važnim temama.

U nastavku Kursa, susreti grupe će se održavati svake druge subote u prostorijama Dečijeg Centra Zaječar. Grupa je otvorena za prijem novih članica. Ovakav način rada sa mladim devojkama u mnogome doprinosi njihovom osnaživanju da svoj život ne posmatraju pasivno, kao nešto što im se dešava, već kao nešto u čemu aktivno učestvuju, ali ima značaja i za širu zajednicu jer utiče na poboljšanje kvaliteta života mladih i njihovo mentalno zdravlje.

Kurs „Moć promene“ pored Jelene vode i Nataša Srećković profesorka fizičkog vaspitanja kao instruktorka samoodbrane i Ivana Uzelac u ulozi kofacilitatorke grupe i volontera Dečijeg Centra.