Centar za socijalni rad u Zaječaru, foto: zajecar.info

Počev od ponedeljka, 22. maja pa do kraja ove školske godine stručni radnici Centra za socijalni rad u Zaječaru će po osnovnim školama učenicima 5. i 6. razreda držati radionice na temu vršnjačkog nasilja i asocijalnog ponašanja dece u školama.

Nakon sastanka direktora Centra za socijalni rad u Zaječaru sa direktorima osnovnih škola, kreće se u realizaciju dogovorenog i sa sprovođenjem radionica na temu vršnjačkog nasilja i asocijalnog ponašanja dece u školama.

Radionice će nositi naziv „Svi treba da znaju šta drugarstvo znači“, a za cilj imaju da podignu svest učenicima 5. i 6. razreda (posredno i svima ostalima) da nasilje ne vodi ničemu, da je empatija i drugarstvo nešto što treba da neguju među sobom.

Reklame