U okviru projekta „Korona i institucije“, istraživali smo kako je RARIS u Zaječaru funkcionisao tokom pandemije.

Od početka pandemije RARIS je prilagodio novonastaloj situaciji svoj način poslovanja. U jednom periodu zaposleni su radili od kuće, a prilikom uspostavljanja redovnog poslovanja, poštovale su se epidemiološke mere.

„Redovno poslovanje prilagođeno je tako da, kada su mere kasnije to dozvolile, da ne sme više od 5 da budu na poslu, a kasnije kada su dozvoli da bude 10, mi smo to isto poštovali. Naravno postojala je distanca među učesnicima kada smo radili treninge. Takođe i treneri su nosili zaštitne maske. I kada imamo skupove uvek gledamo da to budu skupovi manjeg obima“kazao je Zoran Milovanović, projekt menadžer u RARIS-u.

Bez obzira na pandemiju, RARIS je uspeo da sprovede do kraja sve planirane aktivnosti i projekte ali uz prilagođavanje novonastaloj situaciji. Novina je bila uvođenje Help deska.

„Help desk je za podršku turizma. Svi oni koji se bave turizmom ili imaju resurse da se bave ruralnim turizmom ili nekim drugim oblikom turizma, mogu da dođu da se informišu ili da obave telefonom konsultacije. Takođe mogu komumunicirati i mejlom. U okviru tog projekta mi smo imali 14 edukacija u svih 8 opština, koji su naši osnivači, i aktivnosti su realizovane na način na koji sam rekao, znači isključivo u malim grupama od 5 do 10 ljudi“kazao je on.

Tokom perioda izolacije borbe protiv kovida 19, RARIS je zabeležio i veći broj poseta preko društvenih mreža, a razlog za to je svakako bio dobro uspostavljen i razvijen sistem digitalnog poslovanja.

„Imali smo i neke interne programe za internu komunikaciju između kolega, a što se tiče promocije, mi smo promociju imali preko našeg sajta. Mislim da smo dobrim sadržajima privukli ljude, da se posete stalno povećavaju. Mi smo najposećeniji regionalni turistički portal u Srbiji. U regionu turistički lider je Sokobanja“. – kazao je on.

Iako je borba sa kovidom u jednom trenutku zaustavila međunarodne projekte koji je RARIS sprovodio sa stranim zemljama poput Bugarske, na kraju su oni ipak uspešno završeni.

* Ova aktivnost sprovodi se u okviru urgentne podrške OGD u okviru ACT Projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a Zaječarska inicijativa je jedna od podržanih OGD. Mišljenje koje je izneto u ovom tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa o Korišćenje teksta „O ACT projektu”.

Reklame