U okviru projekta „Korona i institucije“, istraživali smo kako je JKSP „Zaječar“ u Zaječaru funkcionisalo tokom pandemije. Za vreme trajanja pandemije covid-19, u skladu za odlukama Vlade Republike Srbije, Krišnog štaba i Štaba za vanredne situacije, usklađen je i rad ovog komunalnog preduzeća.

Direktor JKSP „Zaječar“ Nebojša Božinović, ističe da su poštovane sve propisne mere, među kojima su nošenje maski, držanje distanci.

„Sve koje smo mogli da pošaljemo na rad od kuće, to smo i uradili. Time smo stekli uslove da možemo da rasporedimo radnike i da u kancelariji mogu da budu najviše dvoje. Što se tiče rada na otvorenom, to su kotlari koji se isto pridržavaju propisanih mera. Oni koji rade na otvorenom sa smećem, pridržavaju se koliko je to moguće u radnim uslovima“ kazao je Božinović.

Pošto preduzeće nema veliki broj zaposlenih poteškoće su se javile u nekim sektorima rada pogotovu u sektoru komunalnih delatnosti.

„Taj broj ljudi koji je obolelo od korone, uticao je na to da je jako teško bilo organizovati rad. Najteže je bilo kod izvođenja smeća. Kod isporuke toplotne energije nismo imali problema, da je smanjena isporuka energije, bilo je sve kako je propisano. Kod izvoženja smeća nismo uspeli da napravimo tri kruga izvoženja, nego maksimalno dva, što je bio neki maksimum koji smo mogli da izvedemo sa tim brojem radnika“kazao je on.

Tokom pandemije kažu da su naučili da je sada teško da se nešto planira dugoročno i sada su mnogo oprezniji, ali se nadaju da i borba sa covidom neće trajati još dugo.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru urgentne podrške OGD u okviru ACT Projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a Zaječarska inicijativa je jedna od podržanih OGD. Mišljenje koje je izneto u ovom tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa o Korišćenje teksta „O ACT projektu”.

Reklame