Zaječarska inicijativa objavila je poziv za meštane svih zaječarskih naselja (kao i onih seoskih, koja pripadaju zaječarskoj opštini), koji žele da urede svoje komšiluke.

Konkurs je namenjen ljudima koji žive u istom naselju i ima cilj da im omogući da zajedno urade nešto dobro za svoje naselje, ulicu, sokak, park…

Svaka ideja koja bude odobrena na konkursu „Komšije u akciji: Heroji Zaječara“, biće podržana sredstvima u iznosu do 120.000 dinara!

PROPOZICIJE KONKURSA:

– Osnovni uslov jeste da ideja/projekat uključuje direktno angažovanje komšija, a ne da se svodi jedino na kupovinu robe (npr. da se samo nabavi mobilijar) ili nabavku usluga (npr. da se plati preduzimač da nešto uradi). Drugim rečima – neophodno je da same komšije zasuku rukave tokom akcije.

– Za sredstva mogu da konkurišu samo komšike i komšije – važno je da vas je više od 5 i da dolazite iz istog naselja. Nije potrebno da imate bilo kakvo registrovano udruženje.

– Kroz program se ne podržava investiciono održavanje zgrada.

– Ukoliko projekat bude odobren i ukoliko podrazumeva bilo kakve intervencije u javnom prostoru, on mora da bude u skladu sa važećim urbanističkim planovima grada!

– Sredstvima iz budžeta se ne mogu plaćati honorari i alkohol.

– Pri odlučivanju, prednost će imati projekti koji donose korist celom naselju, odnosno što većem broju građana, koji aktivno uključuju što više komšija i komšika i koji uključuju doprinos grupe koja konkuriše u naturi ili u novčanim sredstvima.

KAKO SE PRIJAVITI?

– Komšije i komšike mogu da konkurišu tako što će direktno popuniti kratak on-line formular na adresi prijava.zainicijativa.org ili tako što će isti formular preuzeti sa adrese forma.zainicijativa.org, popuniti ga i poslati na mejl heroji@zainicijativa.org.

U slučaju da niste u mogućnosti da elektronski popunite formular, isti možete dobiti u prostorijama Zaječarske inicijative (7. septembra br. 2, Zaječar).

Poslednji rok za prijavu je 15. avgust 2021.

Program „Komšije u akciji: Heroji Zaječara“ Zaječarska inicijativa realizuje uz podršku Međunarodnog centra „Olof Palme“.

Reklame