Foto: Nataliya Vaitkevich (pixabay)

Za dobijanje američke vize neophodan je ozbiljan pristup i pažljiva priprema cele prijave kako bi se povećale šanse za uspeh. Često se dešava da ljudi ne shvataju ozbiljno važnost ovog postupka, što za rezultat može da ima odbijanje zahteva.

Postupak apliciranja za vizu SAD može proći glatko i završiti se pozitivnim odgovorom ukoliko se pažljivo i tačno popuni formular za vizu i prilože neophodna dokumenta. 

Za detaljan vodič o tome koja dokumenta treba da pripremite kada aplicirate za američku vizu, nastavite sa čitanjem.

Koji su tipovi turističkih viza za Ameriku?

Kada planirate putovanje u Sjedinjene Američke Države, prvo je bitno da razumete koji viza za Ameriku vam je potrebna. Jedne od najtraženijih su turističke vize za ulazak u ovu zemlju.

Evo osnovnih tipova turističkih viza:

  • B1 viza – namenjena je za poslovne posete.
  • B2 viza – koristi se za turističke posete, medicinske tretmane i učešće u amaterskim sportskim događajima.
  • B1/B2 viza – kombinacija prethodne dve i pokriva i poslovne i turističke svrhe.

Koja dokumenta su neophodna za apliciranje za američku vizu?

Proces za apliciranje za američku vizu zahteva da prikupite određene dokumenta na sonovu kojih će konzulat, odnosno amasada Amerike, kasnije obraditi vaš zahtev. U prikupljanju potrebnih dokumenata mogu vam pomoći agencije za vizu za Ameriku, što može znatno olakšati celokupni postupak.

Dokumenata i obrasci koji su vam potrebni su:

  • Obrazac za prijavu: Postoji specifičan obrazac za svaki tip vize, na primer, DS-160 obrazac za B2 vizu, koji se popunjava elektronski preko zvaničnog sajta imigracione službe.
  • Pasoš: Mora biti važeći najmanje šest meseci nakon planiranog povratka iz SAD.
  • Fotografija: Mora da zadovolji stroge kriterijume koje ambasada postavlja za vizne fotografije.
  • Dokaz o plaćenoj taksi: Potrebno je dostaviti potvrdu o plaćenoj konzularnoj taksi, koja za turističku vizu iznosi 160 USD.
  • Finansijski dokazi: Potrebno je dokazati finansijsku sposobnost za pokrivanje troškova boravka.
  • Podržavajući dokumenti: Zavisno od tipa vize, može biti neophodno dostaviti dodatne dokumente kao što su pozivna pisma, plan putovanja, dokazi o zaposlenju ili školske potvrde.

Ambasada SAD osigurava da su svi zahtevi pravilno podneti i dokumenti adekvatno pripremljeni za procenu vaše prijave. Kompletna i tačna dokumentacija je osnova za uspešno dobijanje vize.

Koji su koraci za dobijanje američke vize? 

Prvi bitan korak je zakazivanje konzularnog intervjua u Ambasadi SAD-a u državi gde se trenutno nalazite. Priprema svih neophodnih dokumenata pre samog intervjua je jako važna.

Na samom konzularnom intervjuu, koji predstavlja krajnji korak u proceduri dobijanja vize, konzularni oficir će vas verovatno ispitivati o svrsi vašeg putovanja, detaljima vaših planova, vašoj finansijskoj situaciji i drugim relevantnim stvarima. Ovaj deo postupka služi za proveru da li ispunjavate sve kriterijume potrebne za izdavanje vize.

Tokom intervjua, konzuli posebno analiziraju vaše veze sa zemljom iz koje dolazite kako bi ocenili vašu nameru da se nakon posete Americi vratite kući. Dok dokazi poput pozivnih pisama iz Amerike mogu biti korisni, prioritet se daje proceni vaših ličnih i profesionalnih veza u domovini.

Ukoliko dobijete odobrenje, viza vam omogućava da putujete u SAD, ali konačnu reč o vašem ulasku u zemlju daju oficiri imigracione službe na samoj granici.

Koliko traje obrada zahteva i viza za Ameriku?

Trajanje obrade aplikacije za američku vizu može se razlikovati zavisno od konkretnih uslova svakog pojedinca, pa stoga nije moguće precizno odrediti koliko će to vremena tačno trajati. Na primer, ovo vreme može obuhvatati i čekanje na zakazani intervju.

Ponekad, nakon što intervju bude obavljen, može biti potrebno da oficir za vize zahteva dodatne provere, što može produžiti proces i do šest meseci.

Što se tiče važenja izdate turističke vize, ona može biti validna do deset godina, dok je dozvoljeno vreme boravka u Americi ograničeno na najviše šest meseci za svaku posetu.

Važno je imati na umu da dužina važenja vize varira i zavisi od uzajamnih odnosa između zemlje podnosioca zahteva i Sjedinjenih Američkih Država, kao i od trenutnih političkih promena.

Kako se utvrđuje i održava validnost izdate vize za Ameriku?

Kada govorimo o validnosti izdate vize, ona može biti ograničena zbog fizičkog oštećenja ili odluke koje donesu konzularne ili imigracione vlasti. 

Međutim, viza može ostati validna čak i ako se nalazi u putnom dokumentu koji je istekao, pod uslovom da novi putni dokument sadrži identične informacije kao prethodni.

Preuzimanje pasoša koji uključuje vizu zahteva pažljivu proveru svih ličnih podataka kako bi se sprečile greške. Ako uočite bilo kakve greške na vizi, savetuje se da kontaktirate konzulat za moguće korekcije pre planiranog putovanja u SAD.

Takođe je bitno da vizu koristite isključivo za namenu za koju je izdata. Neki tipovi viza dozvoljavaju višekratnu upotrebu u skladu sa imigracionim zakonima. Konzularni službenici posebno paze na ove detalje pri izdavanju viza kako bi se osiguralo da se viza koristi na pravilan način.

Reklame