Reklame

Od 11. jula 2008. godine do 25. jula 2018. godine, za period od deset godina, tokom koga su se na vlasti smenjivali Ničić, Mirković, Ognjenović, pa opet Ničić, zatvoreno je ili likvidirano ni manje ni više nego tačno dvadeset preduzeća.

Za period od 10 godina, u gradu na Timoku zatvoreno je 20 preduzeća. U tom periodu na vlasti su se smenjivala tri čoveka. To su Boško Ničić, Saša Mirković i Velimir Ognjenović.

 • Odluka o ukidanju Pozorišta – 11. jul 2008. godine (Sl. list GZ br 2/2008)- Prvi čovek grada Boško Ničić
 • Odluka o likvidaciji JKP „Toplana“ – 23. septembar 2008. godine (Sl. list GZ br 3/2008) – Prvi čovek grada Boško Ničić
 • Rešenje o davanju saglasnosti direktoru JP „Timočka Krajina“, za podnošenje predloga pokretanja stečajnog postupka – 15. jun 2011. godine (Sl. list GZ br 15/2011) – Prvi čovek grada Boško Ničić
 • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti Akcionarskom društvu „Toplifikacija Moravia – Zaječar – 28. septembar 2012. godine (Sl. list GZ br 27/2012) – Prvi čovek grada Boško Ničić
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem „Objedinjena naplata“ Zaječar – 24. avgust 2013. godine (Sl. list GZ br 29/2013) – Prvi čovek grada Saša Mirković
 • Odluka o ukidanju ustanove za kulturu „Centar za kulturu“ grada Zaječara – 12. oktobar 2013. godine (Sl. list GZ br 38/2013) – Prvi čovek grada Saša Mirković
 • Odluka o ukidanju turističke organizacije grada Zaječara – 12. oktobar 2013. godine (Sl. list GZ br 38/2013) – Prvi čovek grada Saša Mirković
 • Odluka o ukidanju ustave za sport „Zaječar“ u Zaječaru – 12. oktobar 2013. godine (Sl. list GZ br 38/2013) – Prvi čovek grada Saša Mirković
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad Agencijom za ruralni razvoj Grljan – 4. april 2014. godine (Sl. list GZ br 20/2014) – Prvi čovek grada Saša Mirković
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Kraljevica“ Zaječar o davanju predloga za pokretanje stečajnog postupka – 25. jul 2014. godine (Sl. list GZ br 36/2014) – Prvi čovek grada Saša Mirković
 • Odluka o ukidanju ustanove „Gitarijada“ Zaječar – 13. januar 2016. godine (Sl. list GZ br 1/2016) – Prvi čovek grada Velimir Ognjenović
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad javnim preduzećem za urbanizam i projektovanje  „Urbanizam Zaječar“ Zaječar – 28.januar 2016. godine (Sl. list GZ br 3/2016) – Prvi čovek grada Velimir Ognjenović
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad društvom sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar Zaječar“ u Zaječaru – 28.januar 2016. godine (Sl. list GZ br 3/2016) – Prvi čovek grada Velimir Ognjenović
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad JKP GSP „Zaječar“ Zaječar – 26. februar 2016. godine (Sl. list GZ br 8/2016) – Prvi čovek grada Velimir Ognjenović
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad JKP „Komunalac“ Salaš – 3. jun 2016. godine (Sl. list GZ br 21/2016) – Prvi čovek grada Velimir Ognjenović
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad javnim preduzećem „Direkcija za izgradnju“ Zaječar – 20. jul 2017. godine (Sl. list GZ br 34/2017) – Prvi čovek grada Boško Ničić
 • Odluka o pokretanju stečajnog postupka nad SPC „Timok“ Zaječar – 28. novembar 2017. godine (Sl. list GZ br 42/2017) – Prvi čovek grada Boško Ničić
 • Odluka o ukidanju Ustanove Centar za kulturu i turizam „Cekit“ u Zaječaru – 28. novembar 2017. godine (Sl. list GZ br 43/2017) – Prvi čovek grada Boško Ničić
 • Odluka o ukidanju Pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović“ u Zaječaru – 28. novembar 2017. godine (Sl. list GZ br 43/2017) – Prvi čovek grada Boško Ničić
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom „Timok“ DOO Zaječar – 25. jul 2018. godine (Sl. list GZ br 34/2018) – Prvi čovek grada Boško Ničić

Kada saberemo koliko je preduzeća zatvoreno dolazimo do sledećih podataka:

 • Za vreme Saše Mirkovića zatvoreno šest preduzeća
 • Za vreme Velimira Ognjenovića zatvoreno pet preduzeća
 • Za vreme Boška Ničića zatvoreno devet preduzeća

Ovaj podatak oslikava razlog zašto ljudi napuštaju grad na Timoku, i zašto je svakim danom sve manje nasmejanih ljudi.

Zanimljivo je i to da iz prikrajka, deo svake vlasti je bio jedan čovek. On se zove Stefan Zankov. Njegovo ime se ne spominje da je učestvovao u gašenju pomenutih preduzeća, ali je uvek bio deo većine koja je to činila.

 

Reklame