foto: fira.rs

Juče je održana sednica Gradskog veća u Zaječaru.

Većnici su usvojili Predlog Statuta grada Zaječara.

Razmatran je i u svojen nacrt Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zaječara za 2018. godinu.

Razmatran je i usvojen nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Usvojen je Predlog o povlačenju programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada za 2019. godinu, utvrđenog na 71. sednici i 76. sednici Gradskog veća , održanih 10. i 28.decembra 2018. godine.

Razmatran je i usvojen Predlog zaključka o utvrđivanju Predloga programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019. godinu.