U prostorijama „Zaječarske inicijative“ juče je u okviru istraživanja pod nazivom Vitalni znaci zajednice održana javna rasprava o izazovima i mogućnostima za žene u Zaječaru.

U radu tribine učestovali su: Marija Sebić, aktivistkinja, Dragana Rašić, profesorka sociologije i odbornica u Skupštini grada Zaječara i Svetlana Mihajlović, načelnica Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere u NSZ Filijala Zaječar. Moderator je  bio Miša Stojiljković, novinar i psiholog. 

Marija Sebić, aktivistkinja

O angažmanu vezanom za osnaživanje devojčica i devojaka razgovarali smo sa Marijom Sebić, aktivistkinjom:

„Godinama unazad radim za organizacije koje se bave decom sa različitog stanovišta. Neka moja ideja je da stalno guram neku žensku priču. U skladu sa time učestvovala sam u realizaciji projekata „Ženski potpis“  – koji promoviše žene naučnice. Prošle godine realizovali smo projekat „Žensko ogledalo“, radili smo i projekat „Pogrešno upisane“.

Danko Nikolić, „Zaječarska inicijativa“

Tribina je realizovana u okviru istraživanja pod nazivom „Vitalni znaci“, a samo je jedna od javnih diskusija koje predstoje:

„Veoma je bitno da postoji prostor u kome u formi dijaloga može da se priča o najrazličitijim temama. Zaječarska incijativa se ne bavi primarno položajem žena i rodnom ravnopravnošću, ali je reč o jednoj od niza rasprava koje će se odigrati u sklopu istraživanja „Vitalni znaci“.“ – izjavio je Danko Nikolić iz „Zaječarske inicijative“.

Foto: Dragana Rašić, profesorka sociologije i odbornica u Skupštini grada Zaječara

Žene uzimaju više učešća u procesu odlučivanja, ali i dalje je sve uslovljeno kvotama:

„Što se tiče žena u procesu odlučivanja i generalno žena koje učestvuju u političkom životu očigledno je da su se svari promenile u odnosu na ranije i da sada uzimaju više učešća nego ranije. Međutim, i dalje je sve uslovljeno kvotama i proći će dosta vremena pre nego što muškarci i žene budu imali ravnopravno učešće i ravnopravni položaj.“ – izjavila je Dragana Rašić, profesorka sociologije i odbornica u Skupštini grada Zaječara.

Reklame