Reklame

U blizini asfaltne baze na izlazu iz Zaječara na putu prema Negotinu naišli smo na dva smetlišta. Jedno se nalazi pored magistralnog puta, dok je drugo veće smetlište na putu ka selu Vražogrnac. Plastične flaše, kese i otalo đubre nagomilano stoji nedaleko od asfaltne baze kao i u njivi ka Vražogrncu.

Ljudi koji budu dolazili iz pravca Negotina u Zaječar, prvo na šta će naići je na odraz naše nekulture.

 

Stvaranjem smetlišta može doći do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda. Padavine koje se filtriraju kroz masu deponovanog otpada rastvaraju štetne materije, čime se zagađuju i zemljište i podzemne vode.

Dodatni problem je da zagađivanje tla nema isključivo lokalni karakter, nego dolazi do zagađivanja tla i podzemnih i površinskih voda na širem prostoru, a posredno i do ugrožavanja flore i faune u i na tlu. Kao dodatni problem javlja se zagađivanje zemljišta u okolini, otpadom nošenim vetrom.