Foto: Fira.rs

Iz JKS „Zaječar“ obaveštavaju korisnike da će od 15. jula početi sa utuženjem za neizmerene obaveze za uslugu izvoženja smeća, a od 30. jula uteženje za neizmirene obaveze za uslugu grejanja.

„Obaveštavamo korisnike naših usluga da ćemo 15. jula 2021. godine početi sa utuženjima za neizmirene obaveze za uslugu izvoženja smeća, a 30. jula za neizmirene obaveze za uslugu grejanja. S ovim u vezi molimo naše korisnike da do 5. jula 2021. godine izmire svoja zaostala dugovanja kako bi izbegli utuženje i plaćanje dodatnih troškova izvršnog postupka“.- kažu iz JKSP „Zaječar“.

Obaveze se mogu izmiriti na našoj blagajni u ulici Vojvode Putnika br. 6a. Blagajna je otvorena svakog radnog dana od 7,30 do 15 časova i subotom od 8 do 13 časova.

Reklame