Foto: Fira.rs

Javno komunalno-stambeno preduzeće „Zaječar“ neće raditi za Dan državnosti, 15. i 16. februara 2023.

Oni za korisnike svojih usluga, organizuju dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji i uslugama grejanja u zgradama.

Građani mogu dobiti brojeve telefona dežurnih službi za rešavanje hitnih intervencija pozivom na broj 019/422-158, ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javno komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“.

Reklame