Foto: Fira.rs

Javno komunalno stambeno preduzeće „Zaječar“ poziva građane, korisnike usluga daljinskog grejanja i izvoženja smeća da izmire svoje dospele obaveze najkasnije do 29. decembra ove godine i time omoguće normalno funkcionisanje preduzeća.

„Ukoliko dužnici ne postupe u skladu sa ovim pozivom, preduzeće će biti prinuđeno da svoja potraživanja naplati putem javnih izvršitelja“, navodi se u saopštenju tog preduzeća.

Reklame