Reklame

Nakon pisanja našeg portala da se na deponiji „Halovo“ nalaze bačeni mrtvački sanduci, na naša pitanja dali su odgovore iz JKSP „Zaječar“ i JKP „Higijana Zaječar. 

Iz JKP „Higijena“ Zaječar kazali su da do okončanja istražnih radnji koje sprovode nadležni državni organ, nisu u mogućnosti da pruže bilo kakvu informaciju.

„Do završetka istražnih radnji koje provode nadležni državni organi povodom situacije o kojoj tražite obaveštenje, nismo u mogućnosti da vam pružimo bilo kakvu informaciju“.- kazali su iz JKP „Higijena iz Zaječara.

Iz JKSP „Zaječar“ kažu da oni kao preduzeće koje preuzima, odvozi, i deponuje komunalni i industrijski neopasan otpad, ne proveravaju sadržaj otpada.

„JKSP „Zaječar“ preuzima, odvozi i deponuje komunalni i industrijski neopasan otpad, od svih pravnih i fizičkih lica na teritoriji grada Zaječara. Jedino je preduzeće koje može upravljati navedim vrstama otpada. Između ostalih korisnika, smeće preuzimamo i od JKP „Higijena“ Zaječar – radna jedinica „Grobljanske usluge“ i to sa dve lokacije, staro i novo groblje. Smeće deponuju u velike kontejnere zapremine 5 m3 koje mi zatim odvozimo. Kao obični deponenti otpada naši radnici ne proveravaju sadržaj otpada u kontejneru, tako da ono što se nalazi u kontejneru, završava na deponiji, gde se kasnije razastire građevinskom mašinom. U koliko je bilo takvih sanduka uz drugi komunalni otpad, preduzeće koje upravlja gradskim grobljem, je dužno da primeni sve sanitarno-tehničke mere pre nego navedeno odloži u kontejner, i da se onda kao neopasan otpad depunuje na smetlište. Da su se predmetni sanduci našli na deponiji saznali smo od Vašeg novinara dana 18. januara 2021. godine“kaže se u odgovoru JKSP „Zaječar“ iz Zaječara.

Podsećamo, u ponedeljak 18. januara, na deponiji u „Halovu“, zatekli smo tri mrtvačka sanduka. Nadležni su juče bili bez odgovora kako su sanduci dospeli tamo.

Reklame