Foto: Zajecar.info
Reklame

JKP „Zaječarparking“ ustupio je potraživanja firmi JN&AN Nikolić Konsalting doo iz Paraćina. U cilju naplate potraživanja firma „JN&AN Nikolić Konsalting doo“ angažovala je advokata, pa je dugovanje uvećano dostavom opomena i to za iznos od 3000 dinara.

 

Javno preduzeće „Zaječarparking“ ustupilo je svoja dugovanja firmi „JN&AN Nikolić Konsalting doo“ iz Paraćina.

Tanja Rangelov, nedavno imenovana direktorka Zaječarparkinga potvrdila je za “Zaječarske VESTI” da je došlo do ustupanja jednog dela potraživanja, jer kako je rekla imaju problem sa naplatom tih dnevnih karata, a da preduzeće obezbeđuje sredstva za isplatu zarada iz redovnog poslovanja i da je bilo neminovno na neki način “probuditi ljude” i pojačati naplatu dospelih potraživanja po ovom osnovu. – preneo je portal „Zaječar Online“

U cilju naplate potraživanja firma „JN&AN Nikolić Konsalting doo“ angažovala je advokata Zorana R. Nikoića iz Paraćina, pa je osnovno dugovanje dužnika uvećano dostavom opomena i to za iznos od 3000 dinara.

Opomena pred utuženje, foto: Glas Zaječara

Tačno je da poverilac može ugovorom zaključenim sa trećim preneti na ovoga svoje potraživanje, o čemu i sam Zakon o obligacionim odnosima u članu 436 stav 1 govori. Međutim, iako za prenos potraživanja nije potreban pristanak dužnika, ustupilac je dužan obavestiti dužnika o izvršenom ustupanju.

U ovom slučaju, to znači da JKP „Zaječar Parking“ Zaječar, kao ustupilac duga je trebalo da svoje dužnike obavesti o ustupanju duga, tako da, upućeni kažu, nema pravnog utemeljenja u tome što je advokat Zoran Nikolić iz Paraćina, čiji je klijent „JN&AN Nikolić Konsalting doo“ Paraćin, kao prijemnik istovremeno dužnicima uputio i obaveštenje o ustupanju potraživanja i opomenu pred utuženje koju je tarifirao iznosom od 3.000,00 dinara, čime je stvorio dodatne troškove dužnicima.

Prvo je, prema tome, trebalo da usledi obaveštenje o ustupanju potraživanja, a tek nakon toga opomena koja bi eventualno mogla da se tarifira iznosom od 3.000,00 dinara.

Za dužnike u ovom slučaju je od presudnog značaja da ih ustupilac najpre obavesti o preuzimanju duga, kako se sadržina potraživanja ne bi promenila. Ovim postupcima ustupioca i prijemnika, dužnicima su stvoreni dodatni troškovi, čime se sadržina potraživanja promenila.

Dužnici koji se ogluše o dostavljenu opomenu i ne izmire svoje dugovanje suočavaju se sa mogućim uvećanjem duga, u slučaju utuženja, za iznos sudske takse (4000 dinara), troškove advokatskih usuga ( do 18000 dinara ) i troškove angažmana izvršitelja ( do 15000 dinara ), kao i trošak zakonske zatezne kamate.

U praksi ovo znači da bi dužnik za neizmireni dug u iznosu od 1300 dinara na kraju mogao platiti više od 38000 dinara.