JKP „Vodovod“ Zaječar apeluje na svoje korisnike da što pre izmire dugovanja prema ovom preduzeću, jer u suprotnom radi naplate ovo preduzeće će pokrenuti izvršni postupak.

„Pozivamo sve potrošače koji imaju dug prema ovom preduzeću, a prema Presudi Osnovnog suda u Zaječaru, da izmire u roku od 8 dana, u suprotnom radi naplate svog potraživanja, ovo preduzeće će pokrenuti izvršni postupak“kaže se u saopštenju JKP „Vodovod“ Zaječar.