Javno komunalno preduzeće „Тimok-održavanje“ Zaječar objavio je oglas za izdavanje u zakup kafane na stadionu putem javne licitacije.

Ukupna površina za izdavanje je 150 metara kvadratnih, na period od dve godine.

Kako se navodi u tekstu oglasa, početna cena zakupa je 12 000,00 dinara plus pdv, mesečno, a zakupac plaća troškove režije.

Pravo učešća imaju registrovana pravna lica u skladu sa zakonom.

Učesnici su dužni da uplate depozit u iznosu od 20 odsto od početne cene, na žiro račun 170-0030036087001-76, kod Uni credit bank.

Zakup se plaća do petog u mesecu za prethodni mesec.

Licitacija će biti održana u petak, 10. maja, u 11 sati, u prostorijama Sportske hale. Učesnici na licitaciji su dužni da ponesu izvod iz APR-a
i dokaz o uplati depozita.

Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 8 do 15 časova.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena zakupa, dok licitacioni krug iznosi 1 000,00 din.

Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 430-660 ili lično u prostorijama JKP „Timok-održavanje“ Zaječar.

Izvor: Magnum radio

Reklame