Foto: Glas Zaječara
Reklame

JKP „Higijena“ Zaječar obaveštava građane saopštenjem da mogu zaključiti sporazum o reprogramu duga za zakup i održavanje grobnih mesta.

„Obaveštavamo sve zakupce grobnih mesta da mogu da zaključe Sporazum o reprogramu duga na više rata za dugovanja po osnovu zakupa i održavanja grobnih mesta. Ujedno, pozivamo sve zakupce grobnih mesta na grobljima u Zaječaru koji su potpisali Sporazum o plaćanju dugovanja na rate,da nastave sa izmirenjem svojih obaveza prema iznosu i dinamici iz potpisanog Sporazuma-Reprograma.“ kaže se u saopštenju JKP „Higijena“ Zaječar.