foto: fira.rs
Reklame

Javno komunalno preduzeće “Higijena” Zaječar izdalo je Saopštenje u kome poziva zakupce grobnih mesta da izmire svoja dugovanja po osnovu zakupa i održavanja grobnih mesta.

U Saopštenju JKP “Higijena”  između ostalog, pozivaju i zakupce grobnih mesta na grobljima u Zaječaru koji su potpisali Sporazum o plaćanju dugovanja na rate, da poštuju rokove  i izmire svoje obaveze po ugovorenoj dinamici kako bi izbegli troškove prinudne naplate.