Reklame

Javno komunalno-stambeno preduzeće „Zaječar“-Zaječar za Prvomajske praznike, 1. i 2. maja 2018. godine, za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama.

Potrebne brojeve telefona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti pozivom na broj 422-158, ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javno komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ u Zaječaru.