Foto: Pixabay

Javni pozivi za nabavku opreme, povećanje konkurentnosti i kreiranje novih radnih mesta

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je dva javna poziva sa ciljem razvoja privrednih subjekata, povećanja njihove konkuretnosti i unapređenja internacionalizacije, ali i sa ciljem kreiranja novih radnih mesta kroz investicije u nabavku opreme.

Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji traba da stvori snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSPP i odnosi se na sufinansiranje sledećih projektnih aktivnosti:

 1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda;
 2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa;
 3. Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga;
  • Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga
  • Novi dizajn proizvoda i ambalaže
  • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa,
 4. Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu.

Više informacija o konkursu možete pronaći na linku: KONKURS PRODUKTIVNOST

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama I lizing kompanijom:

 1. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
 2. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
 3. HALKBANK, Beograd
 4. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
 5. PROCREDIT BANKA A.D. Beograd
 6. RAIFFEISEN LEASING DOO Beograd

Konkurs je otvoren do utroška sredstava i odnosi se na nabavku:

 1. nove proizvodne opreme i/ili mašina
 2. transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
 3. novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara .

Više informacija o konkursu možete pronaći na linku: KONKURS NABAVKA OPREME

Izvor: RARIS

Reklame