Reklame

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije raspisala je javni poziv za sticanje statusa „sertifikovanog partnera“ Regionalnog brenda istočne Srbije „Balcanica Superior“.

Za sticanje statusa „sertifikovanog partnera“ mogu konkurisati pravna i fizička lica registrovana kod Agencije za privredne registre, kao i seoska turistička domaćinstva koja proizvode, odnosno pružaju usluge na teritoriji opština i gradova: Zaječar, Sokobanja, Knjaževac, Boljevac, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo i koji ispunjavaju uslove iz “Kriterijuma za dodelu regionalnog brenda Balcanica Superior“.

Da bi neka kompanija stekla status „sertifikovanog partnera“ regionalnog brenda „Balcanica Superior“ dovoljno je samo da popuni obrazac prijave.

Obrazac prijave, kao i sve informacije, kriterijumi, i dokument koji definiše naknade za korišćenje brenda mogu se preuzeti  na veb stranici: www.balcanicasuperior.rs

Dodatne informacije se mogu dobiti putem elektronske pošte na adresu: dragan.milutinovic@raris.org ili na telefon 019/426-376

Kompletan tekst javnog poziva nalazi se u prilogu.

Za one koji još uvek nisu sigurni, u prilogu je i dokument koji daje odgovore na pitanja zašto postati sertifikovani partner.

Direktni link za vest o javnom pozivu na sajtu Balcanica Superior:

http://balcanicasuperior.rs/index.php/style/193

Reklame