Foto: Pixabay / TeroVesalainen
Reklame

Za potrebe sprovođenja Ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, Republički zavod za statistiku (RZS) angažovaće 536 anketara.

Od 1. oktobra do 30. novembra 2018. godine, Republički zavod za statistiku sprovešće Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, 2018.

Javni poziv za prijavu kandidata biće raspisan 15. avgusta 2018. godine. Prijavljivanje zainteresovanih kandidata vršiće se isključivo popunjavanjem elektronske prijave koja će biti dostupna na vab-sajtu RZS-a (www.stat.gov.rs) u periodu od 15. do 21. avgusta 2018. godine.

Detaljnije informacije o poslovima i zadacima anketara i uslovima za prijavljivanje objavljene su na veb-sajtu: USLOVI PRIJAVLJIVANJA .

Izvor: RZS