U velikoj sali Gradske uprave u Zaječaru 29. maja biće održana tribina za javnu raspravu o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

Javna rasprava se održava za predstavnike svih udruženja boraca vojnih invalida, porodica palih boraca i civilnih invalida rata organa nadležnih za boračko invalidsku zaštitu državnih organa, organa javnih službi, javnih preduzeća stručne javnosti.

Javna rasprava je zakazana za 12 sati.