Izveštaj vezan za tok pandemije izazvane COVID-19 na teritoriji Borskog i Zaječarskog okruga dan 18.04.2020. godine. Na teritoriji opštine Zaječar, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 166 lica od kojih je 27 pozitivno a 123 negativno na COVID-19. Za 16 lica rezultati testiranja nisu završeni.

BOR

Na teritoriji opštine Bor, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 331 lice od kojih je 75 pozitivno, a 199 negativno na COVID-19. Za 57 lica rezultati testiranja nisu završeni.

Po danima: Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Bor – 228, lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Bor – 220. Nemamo podatke o preminulim osobama.

NEGOTIN

Na teritoriji opštine Negotin, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 100 lica od kojih je 6 pozitivno a 78 negativno na COVID-19. Za 16 lica rezultati testiranja nisu završeni.

Po danima: Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Negotin – 233, lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Negotin – 36. Nemamo podatke o preminulim osobama.

KLADOVO

Na teritoriji opštine Kladovo, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 109 lica od kojih je 15 pozitivno a 75 negativno na COVID-19. Za 19 lica rezultati testiranja nisu završeni.

Po danima: Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju)
u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Kladovo – 103, lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Kladovo – 83. Jedna osoba je preminula od posledica izazvanih Covidom-19.

MAJDANPEK

Na teritoriji opštine Majdanpek, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 26 lica od kojih je 1 pozitivno a 23 negativno na COVID-19. Za 2 lica rezultati testiranja nisu završeni.

Po danima: Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju)
u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Majdanpek – 57, lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Majdanpek – 18.
Nemamo podatke o preminulim osobama.

ZAJEČAR

Na teritoriji opštine Zaječar, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 166 lica od kojih je 27 pozitivno a 123 negativno na COVID-19. Za 16 lica rezultati testiranja nisu završeni. Od ukupnog broja pzitivnih, njih 27, za dva lica je rađen kontrolni bris, koji je takođe pozitivan. Prema aplikaciji za praćenje covida-19, koju je uspostavio RFZO, kod četiri lica iz naše opštine, koja su prebčena u zdravstvene ustanove u Nišu, kao pozitivna na covid-19, rađen je kontrolni bris i kod sve četiri osobe kontrolni bris je negativan.

Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Zaječar – 390, lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Zaječar – 127. Nemamo podatke o preminulim osobama.

KNJAŽEVAC

Na teritoriji opštine Knjaževac, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 119 lica od kojih je 19 pozitivno a 62 negativno na COVID-19. Za 38 lica rezultati testiranja nisu završeni.

Po danima: Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Knjaževac -78. Lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Knjaževac – 69.
Nemamo podatke o preminulim osobama.

BOLJEVAC

Na teritoriji opštine Boljevac, od početka pandemije Korona virusa do 17.04.2020.godine, testirano je 79 lica od kojih je 18 pozitivno a 48 negativno na COVID-19. Za 13 lice rezultati testiranja nisu završeni.

Po danima: Lica stavljena pod zdravstveni nadzor (putnici u međunarodnom saobraćaju)
u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Boljevac – 41. Lica stavljena pod zdravstveni nadzor ( kontakti sa potvrđenim slučajem) u ZJZ „Timok“ Zaječar iz opštine Boljevac – 86.
Nemamo podatke o preminulim osobama.

Reklame