Reklame

Ambulante u sastavu Doma zdravlja u Zaječaru, zbog obeležavanja državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra radiće po izmenjenom režimu.

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece radiće od 9 do 17 sati u prostorijama zdravstvene zaštite predškolske dece (prostorije se nalaze u prizemlju Doma zdravlja), dok će Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva (opšta medicina) raditi u Domu zdravlja od 9 do 17 sati.

Ambulanta 1 i ambulanta u Kotlujevcu sa pacijentima će raditi od 9 do 17 sati.