Foto: Miloš Dišković
Reklame

U rodnom gradu Zaječaru, Miloš Dišković će na izložbi “Putujući čovek” predstaviti svoje fotografije s puta po Indiji. Deset uzbudljivih dana u Bangaloru i Majsoru, dokumentovani su Diškovićevim slikama s lica mesta u čiju uzbudljivost ne treba sumnjati, jer je Indija mistična i spiritualna zemlja u kojoj se pronalazi sinteza svih tradicija.

Iz kataloga ove izložbe, prenosimo zapažanje etnologa Dušice Živković: “Posebno mesto na fotografijama zauzima odnos, kako samih subjekata, tako i – putem oka aparata – autora, prema domaćim životinjama i načinu na koji su one deo svakodnevnog života, kao i odnos prema arhitektonskoj tradiciji.

U svojevrsnom drugom planu, ali čvrsto sadržajno postavljena su vizuelna svedočanstva o egzotičnim, ili oku prepoznatljivim plodovima prirode, koji naposletku postaju deo kulture ishrane“…

Foto: Narodni muzej