JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „TIMOK-ODRŽAVANjE“ ZAJEČAR OBJAVLjUJE OGLAS ZA IZDAVANjE U ZAKUP MESTA U SPORTSKOJ HALI NA KRALjEVICI PUTEM JAVNE LICITACIJE ZA POSTAVLjANjE VENDING AUTOMATA ZA PRODAJU SLATKIŠA, KAFE I SOKOVA NA PERIOD OD GODINU DANA.

POČETNA CENA ZAKUPA JE 30.000,00 sa PDV-om.

USLOVI OGLASA

-PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI IMAJU REGISTROVANA PRAVNA LICA U SKLADU SA ZAKONOM

-UČESNICI MOGU BITI SAMO PRAVNA LICA KOJA NEMAJU DUGOVANjA PREMA JKP „TIMOK-ODRŽAVANjE“ZAJEČAR

-UČESNICI NA LICITACIJI SU DUŽNI PONETI IZVOD IZ APR

-LICITACIJA ĆE BITI ODRŽANA DANA 04.03.2024.GOD. U 12h U PROSTORIJAMA SPORTSKE HALE NA KRALjEVICI

-LICITACIONI KRUG IZNOSI 1 000,00 din

-KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE JE NAJVIŠA PONUĐENA CENA ZAKUPA.

 

MESTO ZAKUPA SE MOŽE VIDETI SVAKOG DANA OD 08 DO 15 ČASOVA.

SVA BLIŽA OBAVEŠTENjA MOGU SE DOBITI NA TELEFON 019/430-660 ILI LIČNO U PROSTORIJAMA JKP „TIMOK-ODRŽAVANjE“ZAJEČAR.

Reklame