Istorijski arhiv u Zaječaru, čuvar arhivskog nasleđa Timočke Krajine, danas je sa ponosom obeležio 76-godišnjicu postojanja predstavljanjem 17. broja časopisa za arhivistiku i istoriografiju „Arhivsko nasleđe“.

O časopisu je govorio Agim Januzi, arhivski savetnik – „Istorijski arhiv u Zaječaru izdaje časopis „Arhivsko nasleđe“ već dvadeset godina sa manjim prekidima. Cilj izlaženja časopisa jeste da se obelodani dokumentacija koja postoji iz prošlosti i da se ujedno unapredi Arhivska struka.“

„Sadržina ovog broja jeste raznolika, od dokumenata koji prikazuju istoriografiju, dela iz Arhivske građe i istraživanja do radova koji se odnose na prikaze iz Arhivske biblioteke.“ – zaključio je Agim Januzi.

Časopis „Arhivsko nasleđe“ je u prethodnim brojevima objavljivao veliki broj stručnih i naučnih radova i to sve zahvaljujući dokumentima koji se čuvaju u samom arhivu u gradu na Timoku.

Direktor Istorijskog arhiva se osvrnuo na proces digitalizacije većine arhivskih dokumenata, kojoj je arhiv bio najviše posvećen u protekloj godini.

„U protekloj godini trudili smo se da odgovorimo na zahteve digitalizacije, tako da je veliki broj dokumenata u prošloj godini digitalizovan i spremamo građu koja će u prvom naletu putem pretraživača biti dostupna našim sugrađanima i svima ostalima koji se zanimaju za ono što se čuva u Timočkom Arhivu. To je budućnost Arhiva, da se dokumenta što manje čuvaju na papiru, a više u digitalnom obliku.“ – izjavio je Velibor Todorov, direktor Istorijskog arhiva „Timočka krajina“ u Zaječaru.

Takođe je najavio i promociju Fudbalske enciklopedije grada Zaječara koja će biti promovisana u četvrtak u Narodnom pozorištu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru.

Izvor: Temporadio

Reklame